Januari - skriva 30 minuter

Ord, ord, ord…

Jag kallar mig ofta för en ordsättare. Tycker det beskriver ganska bra vad det handlar om: sätta ord på rad. Det kan dock lite bedrägligt uppfattas som en lätt uppgift; det är ju “bara “att ta ett antal ord och sätta dem på rad. Fast om orden inte varieras tillräckligt mycket så blir läsaren ganska…